Kurs i biodling 2021

 

Kurs i biodling 2021
Nybörjare och något erfarna biodlare välkomnas

PÅ GRUND AV PANDEMIRESTRIKTIONER KAN VI INTE ANGE ETT DATUM FÖR KURSSTART.
Vår förhoppning är att vi kan starta senare i vår men det kan också dröja till hösten innan vi kan komma igång.
Kursen kommer att hållas i Lund eller i Södra Sandby beroende på aktuella restriktioner.

Icke bindande anmälan görs till lundsbiodlare@gmail.com för de som är intresserade att delta. Kursen är maximerad till 18 deltagare och ”först till kvarn” gäller. Vi hör av oss till er i god tid innan vi startar och då erläggs kursavgiften om ni fortfarande vill delta.
Har ni frågor går det bra att ringa någon av personerna på numren längs ner.

Kursinnehåll
Kurskväll 1                                       BIET OCH BISAMHÄLLET

 • Introduktion, kursens upplägg
 • Terminologi, vad är det för saker vi talar om under utbildningen?
 • Biet och bisamhället
 • Binas samhällsnytta, ekologisk biodling
 • Hur startar jag min biodling

Bigårdsbesök
–     Visning av bigården Jönstorp

Kurskväll 2                                     VINTER OCH VÅR 

 • Bisamhället under vintern
 • Bisamhället under vintern
 • Våringrepp. Starka, svaga samhällen.
 • Första skattlådan
 • Binas hälsa


Kurskväll 3                                        SOMMAR

 • Samhällets utveckling
 • Svärmning
 • Ramar o vaxmellanväggar
 • Avläggare


Kurskväll 4                                      SOMMAR

 • Dragväxter
 • Inför skattningen
 • Tillsättning skattlådor
 • Drottningar, tillsättning och koll

Biredskap mm                                 BESÖK BIREDSKAPSHANDLARE
Lindhagens Biodling

Kurskväll 5                                  HONUNG      

 • Skattlådor, skattning
 • Honungen, vattenhalt och sammansättning
 • Avtäckning, slungning, silning.
 • Rörning och tappning


Kurskväll 6                                  BIODLING HÖST OCH VINTER

 • Dragpauser, Slutskattning.
 • Varroabekämpning
 • Invintring

Utrustning o Lokaler               BIHUS och REDSKAP/UTRUSTNING
Plats: Sven Perssons bi-verkstad i Östra Odarslöv

 • Kort presentation av anläggningen
 • Bihus, ramar av olika typer
 • Utrustning för honungshantering

Kurskväll 7                               MYNDIGHETER, REGLER

 • Flyttning av bisamhällen
 • Honungshantering /marknadsföring
 • Propolis, pollen, vax, andra biprodukter
 • Vaxhantering: rengöring och förvaring

Bigårdsträff                            BISKÖTSEL
Plats: Jönstorp

 • Bigården och bikupornas placering
 • Att umgås med bin
 • Undersökning och bedömning av bisamhällen
 • Aktuella ingrepp

 Kurskväll 8                               AVEL, HÄLSA OCH MILJÖ

 • Drottningodling och Biavel
 • Förgiftningar inkl. neonikotinoider
 • Bisamhällets hälsa
 • Diskussion och avslutning

Återträff     HUR gick det? HUR blir vi bättre?

Praktiskt
Lokal för teoriträffarna bestäms beroende på hur restriktionerna lättas men kommer att vara i Lund eller Södra Sandby. Bigårdsträffar har vi på Jönstorp som ligger på norra sidan av Sandbyvägen, i  Lund mellan Mårtens Fälad, och korsningen med Utmarksvägen. Dagen för Utrustning & Lokaler har vi i Sven Persson Bi-verkstad på Linnebo, Östra Odarslöv. Detaljerad vägvisning får du under kurs-kvällarna.

Kurslitteratur
Som kursbok kommer vi att använda Carl-Otto Mattssons bok: Bin till nytta och Nöje. Vi rekommenderar även SBR:s bok: Boken om Biodling. Böcker ingår inte i kursavgiften.

Kursavgift
För medlemmar i Lunds Biodlare är kursavgiften 450 kr. För övriga SBR-medlemmar är avgiften 550 kr. Dessa har tillträde endast i mån av plats.

 Kursanmälan
Anmälan är preliminär och ingen betalning skall erläggas förrän ni får besked om att kursen skall starta. Slutlig, bindande anmälan sker genom att sätta in kursavgiften på Lunds Biodlares bankgiro514-2518. Deltagarantalet är begränsat till max 18. Först till kvarn…


Kontakta oss om du har frågor!

Jan Lundquist                     Mobil 070-306 87 36
Per Sjögren                         Mobil 0706 – 89 13 34