Kurs i biodling – fullbokad

Kurskväll 1  Tisd. 14 jan. kl.19.00                              BIET OCH BISAMHÄLLET

 • Introduktion
 • Biet och bisamhället
 • Binas samhällsnytta, ekologisk biodling
 • Hur startar jag min biodling.

 

Bigårdsbesök Lörd. 18 jan. kl 14.00

–     Visning av bigården Jönstorp, i vinterskrud            BIGÅRDSBESÖK

 

Kurskväll 2  Tisd.  28 jan. kl.19.00                             VINTER OCH VÅR

 • Bisamhället under vintern
 • Våringrepp. Starka, svaga samhällen.
 • Första skattlådan.
 • Binas hälsa

 

Kurskväll 3  Tisd.  11 febr. kl.19.00                              SOMMAR

 • Samhällets utveckling
 • Svärmning
 • Ramar o vaxmellanväggar
 • Avläggare

 

Kurskväll 4 Tisd. 25 febr.                                           SOMMAR

 • Dragväxter
 • Inför skattningen
 • Tillsättning skattlådor
 • Drottningar Tillsättning och koll

 

Biredskap mm. Lörd. 7 mars kl. 13.00                      BESÖK BIREDSKAPSHANDLARE

 • Lindhagens Biodling,
 • Grönbyvägen 343-19, Anderslöv

 

Kurskväll 5  Tisd. 10 mars kl.19.00                            HONUNG

 • Skattlådor. Skattning
 • Honungen, vattenhalt och sammansättning.
 • Avtäckning. Slungning. Silning.
 • Rörning och tappning.

 

Kurskväll 6  Tisd. 24 mars kl.19.00                            BIODLING HÖST OCH VINTE

 • Dragpauser, Slutskattning.
 • Varroabekämpning
 • Invintring

 

Utrustning o Lokaler Lör. 4 april kl.10-12               BIHUS och REDSKAP/UTRUSTNING

Plats: Sven Perssons bi-verkstad i Östra Odarslöv

 • Kort presentation av anläggningen
 • Bihus, ramar av olika typer
 • Utrustning för honunghantering.

 

Kurskväll 7  Tisd.7 april kl.19.00                               MYNDIGHETER, REGLER,

 • Flyttning av bisamhällen.
 • Honungshatering/marknadsföring
 • Propolis, pollen, vax. Andra biprodukter.
 • Vaxhantering Rengöring och förvaring

 

Bigårdsträff    Lör. 18 april kl.10-12                         BISKÖTSEL

Plats: Jönstorp

 • Bigården och bikupornas placering.
 • Hur att umgås med bin.
 • Undersökning och bedömning av bisamhällen.
 • Aktuella ingrepp-

 

Kurskväll 8 Tisd. 21 april kl. 19.00                           AVEL, HÄLSA OCH MILJÖ

Drottningodling och Biavel

 • Förgiftningar inkl. neonikotinoider
 • Bisamhällets hälsa
 • Diskussion och avslutning.

 

Återträff      Tisd. 29 sept kl 19.00                              HUR gick det? HUR blir vi bättre?

 

Lokaler
På kurskvällarna träffas vi på Lineros Fritidsgård i Lund. Adressen är: Tre Högars väg 5, 224 75 Lund. Se också karta http://kartor.eniro.se/m/n9vwA

Kurslitteratur
Som kursbok kommer vi att använda Carl-Otto Mattssons bok: Bin till nytta och Nöje.
Vi rekommenderar även SBR:s bok: Boken om Biodling.

Kursavgift
För medlemmar i Lunds Biodlare är kursavgiften 450 kr.
För övriga SBR-medlemmar är avgiften 550 kr. Dessa har tillträde endast i mån av plats.