Kurs i biodling

Kurs i biodling  våren 2020. För nybörjare och något erfarna biodlare.

Kursen är fullbokad. Om du vill ställa dig i kö för ev återbud så skicka ett mail till lundsbiodlare@gmail.com

Planerat innehåll:

Kurskväll 1 BIET OCH BISAMHÄLLET
– Introduktion
– Biet och bisamhället
– Binas samhällsnytta, ekologisk biodling
– Hur startar jag min biodling

Kurskväll 2  VINTER OCH VÅR
– Bisamhället under vintern
– Våringrepp. Starka, svaga samhällen.
– Utvidgning. Första skattlådan.
– Binas hälsa

Kurskväll 3  SOMMAR
– Samhällets utveckling
– Drottningceller. Svärmning
– Ramar o vaxmellanväggar
– Avläggare

Kurskväll 4 SOMMAR
– Dragväxter
– Tillsättning skattlådor
– Drottningar Tillsättning och koll
– Inför skattningen

Kurskväll 5 HONUNG
– Skattlådor, skattning
– Honungen, vattenhalt och sammansättning.
– Avtäckning, slungning, silning.
– Kristallisation, rörning och tappning.

Kurskväll 6 BIODLING HÖST OCH VINTER
– Dragpauser, Slutskattning.
– Varroabekämpning
– Drottningbyte.
– Utfodring. Invintring

Kurskväll 7  MYNDIGHETER, REGLER,
– Bisjukdommar. Flyttning av bisamhällen.
– Honungshatering/marknadsföring
– Propolis, pollen, vax. Andra biprodukter.
– Vaxhantering Rengöring och förvaring

Kurskväll 8 AVEL, HÄLSA OCH MILJÖ
– Drottningodling och Biavel
Förgiftningar inkl. neonikotinoider
Bisamhällets hälsa
Diskussion och avslutning.

Lokaler
På kurskvällarna träffas vi på Lineros Fritidsgård i Lund. Adressen är: Tre Högars väg 5, 224 75 Lund. Se också karta http://kartor.eniro.se/m/n9vwA

Kurslitteratur
Som kursbok kommer vi att använda Carl-Otto Mattssons bok: Bin till nytta och Nöje.
Vi rekommenderar även SBR:s bok: Boken om Biodling.

Kursavgift
För medlemmar i Lunds Biodlare är kursavgiften 450 kr.
För övriga SBR-medlemmar är avgiften 550 kr. Dessa har tillträde endast i mån av plats.