Kurs i biodling 2022-fullbokaD

 

OBS- Fullbokad!
Kurs i biodling 2022

Nybörjare och något erfarna biodlare välkomnas

PÅ GRUND AV PANDEMIRESTRIKTIONER KAN VI INTE ANGE ETT DATUM FÖR KURSSTART.
Vår förhoppning är att vi kan starta senare i vår men det kan också dröja till hösten innan vi kan komma igång.
Kursen kommer att hållas i Lund eller i Södra Sandby beroende på aktuella restriktioner.

Kursen är maximerad till 18 deltagare och ”först till kvarn” gäller. Vi hör av oss till er i god tid innan vi startar och då erläggs kursavgiften om ni fortfarande vill deta.
Har ni frågor går det bra att ringa någon av personerna på numren längs ner.

Kursinnehåll
Kurskväll 1                                       BIET OCH BISAMHÄLLET

 • Introduktion, kursens upplägg
 • Terminologi, vad är det för saker vi talar om under utbildningen?
 • Biet och bisamhället
 • Binas samhällsnytta, ekologisk biodling
 • Hur startar jag min biodling

Bigårdsbesök
–     Visning av bigården Jönstorp

Kurskväll 2                                     VINTER OCH VÅR 

 • Bisamhället under vintern
 • Bisamhället under vintern
 • Våringrepp. Starka, svaga samhällen.
 • Första skattlådan
 • Binas hälsa


Kurskväll 3                                        SOMMAR

 • Samhällets utveckling
 • Svärmning
 • Ramar o vaxmellanväggar
 • Avläggare


Kurskväll 4                                      SOMMAR

 • Dragväxter
 • Inför skattningen
 • Tillsättning skattlådor
 • Drottningar, tillsättning och koll

Kurskväll 5                                  HONUNG      

 • Skattlådor, skattning
 • Honungen, vattenhalt och sammansättning
 • Avtäckning, slungning, silning.
 • Rörning och tappning


Kurskväll 6                                  BIODLING HÖST OCH VINTER

 • Dragpauser, Slutskattning.
 • Varroabekämpning
 • Invintring

Kurskväll 7                               MYNDIGHETER, REGLER

 • Flyttning av bisamhällen
 • Honungshantering /marknadsföring
 • Propolis, pollen, vax, andra biprodukter
 • Vaxhantering: rengöring och förvaring


Bigårdsträff                            BISKÖTSEL

Plats: Jönstorp

 • Bigården och bikupornas placering
 • Att umgås med bin
 • Undersökning och bedömning av bisamhällen
 • Aktuella ingrepp


Kurskväll 8                               AVEL, HÄLSA OCH MILJÖ

 • Drottningodling och Biavel
 • Förgiftningar inkl. neonikotinoider
 • Bisamhällets hälsa
 • Diskussion och avslutning


Återträff     HUR gick det? HUR blir vi bättre?

Praktiskt
Lokal för teoriträffarna bestäms beroende på hur restriktionerna lättas men kommer att vara i Lund eller Södra Sandby. Bigårdsträffar har vi på Jönstorp som ligger på norra sidan av Sandbyvägen, i  Lund mellan Mårtens Fälad, och korsningen med Utmarksvägen. Dagen för Utrustning & Lokaler har vi i Sven Persson Bi-verkstad på Linnebo, Östra Odarslöv. Detaljerad vägvisning får du under kurs-kvällarna.

Kurslitteratur
Som kursbok kommer vi att använda Carl-Otto Mattssons bok: Bin till nytta och Nöje. Vi rekommenderar även SBR:s bok: Boken om Biodling. Böcker ingår inte i kursavgiften.

Kursavgift
För medlemmar i Lunds Biodlare är kursavgiften 450 kr. För övriga SBR-medlemmar är avgiften 550 kr. Dessa har tillträde endast i mån av plats.

 Kursanmälan
Anmälan är preliminär och ingen betalning skall erläggas förrän ni får besked om att kursen skall starta. Slutlig, bindande anmälan sker genom att sätta in kursavgiften på Lunds Biodlares bankgiro 514-2518. Deltagarantalet är begränsat till max 18. Först till kvarn…


Kontakta oss om du har frågor!

Jan Lundquist                     Mobil 070-306 87 36
Per Sjögren                         Mobil 0706 – 89 13 34