Bitillsyn

Länsstyrelsen utser bitillsyningsman för varje kommun.
För Lunds och Staffanstorps kommuner är Jan Lundquist bitillsyningsman.
Kontakta honom på tel 046 211 51 95 eller 070 306 87 36