Avelsklubb

Sedan 1983 har ett antal medlemmar aktivt bedrivit ett gemensamt avelsarbete inom Lunds Biavelsklubb.

Målet är att förse medlemmar i Lunds Biodlare med avelsmaterial lämpligt för trakten – som är typisk skånsk slättbyggd. Detta sker i första hand genom att föreningens medlemmar utan kostnad har tillgång till larver för drottningodling efter väldokumenterat avelsmaterial. De odlade drottningarna skall i friparning ge snälla, svärmtröga och produktiva samhällen

Med hänsyn till målet, med högt ställda krav på egenskaperna i friparning, och möjligheterna att etablera samarbete med andra biavelsklubbar eller enskilda odlare har klubben valt att arbeta med Buckfastbin.

Avelsklubben har genom åren systematiskt utvecklat och praktiskt prövat en metod för bedömning och urval av avelsdrottningar lämplig för kooperativt avelsarbete i mindre skala. Avelsprogrammet omfattar idag ca 250 samhällen fördelade på 15 bigårdar.

Klubben har under nästan hela verksamhetstiden arbetat med inseminering för rekrytering av avelsbasen. Det har minimerat risken för smittospridning. Det har också givit obegränsade möjligheter att välja parningskombinationer.

Idé och huvudmål
Före 1983 krigade Lunds Biodlare fortfarande med sina ojämna och delvis arga och svärmbenägna bin. Några medlemmar bedrev visserligen egna drottningodlingar men resultaten var begränsade. Medvetandet om att man kan odla egna drottningar för att avsevärt förbättra sina bins egenskaper fanns. Med vad vi också insett var att riktigt goda resultat skulle kräva en större avelsbas och ett systematiskt, långsiktigt arbete. Diskussioner gick på våra vinterträffar och så beslutade vi att starta upp en avelsverksamhet till gagn för föreningens medlemmar.

Samarbete, kunskaper och ett starkt intresse skulle vara våra främsta verktyg.

Interview med Sven Åke på Landbruksnytt: http://www.lantbruksnytt.com/tv/video/51/

Kontaktperson är Sven Åke Nilsson
Email: svenke.ni@telia.com 
Telefon 070 570 29 44