Styrelse

Styrelsens sammansättning

Ordförande               Per Sjögren 070 689 13 34
V ordförande            Karin Herrlander 0734 41 64 77
Kassör                      Jan Lundquist 070 306 87 36
Sekreterare              Thommie Magnell 070 721 22 85
Ledamot                   Anna Thell 0708 25 59 04
Ledamot                   Sven Persson 046 981 84
Ledamot                   Thorbjörn Andersson 0793 48 48 38
Ledamot                   Åsa Håkansson (webbansvarig)0708 654186

Speciella funktionärer:

Avelssamordnare               Sven-Åke Nilsson
Bihälsosamordnare           Jan Lundquist
Kvalitetsamordnare           Per Sjögren