Styrelse

Styrelsens sammansättning

Ordförande               Per Sjögren
V ordförande            Karin Herrlander
Kassör                      Jan Lundquist
Sekreterare              Thommie Magnell

Ledamot                  Anna Thell
Ledamot                   Sven Persson
Ledamot                   Thorbjörn Andersson
Ledamot                   Camilla Ländin (webbansvarig)

Speciella funktionärer:

Avelssamordnare               Sven-Åke Nilsson
Bihälsosamordnare           Jan Lundquist
Kvalitetsamordnare           Per Sjögren