Historia

Lunds Biodlare startade sin verksamhet 1910 med namnet Lundakretsen på initiativ av mejeristen N. F. Winblad, Stora Råby. Målet var att hjälpa lundatraktens biodlare med nya idéer och metoder i sin biodling. Det arbete som professor Åke Hansson la ner i sin forskning inom biodlingen var därvid till stor hjälp.

Lunds Biodlare har sedan 1981 i sin Biavelsklubb utvecklat snälla bin med goda produktionsegenskaper. Hobbybiodlare kan därför ställa upp sina bikupor i villaträdgården utan att grannar blir irriterade av svärmar och sticklystna bin.

1992 kom varroakvalstret till Lund med stora konsekvenser för biodlingen. Vi fick lära oss att bekämpa med de tillgängliga metoderna. I biavelsklubben har ett första steg tagits för att genom avel skapa bin som själva kan motverka varroans framfart.

Idag är vi en förening inom Sveriges Biodlares Riksförbund. Vi har närmare 200 medlemmar där flertalet har sin biodling som en intressant hobby. Vi arbetar med moderna lösningar för samhället när det gäller uthållig produktion av pollineringstjänster, alltifrån i våra villaträdgårdar och för odlade grödor till pollinering i den vilda naturen.

Vi håller årligen kurser i biodling och i drottningodling. Ett 20-tal nybörjare får hjälp att starta sin biodling.