Årsprogram 2021

Programmet för 2021 är inte så omfattande som vanligt, men vi hoppas kunna genomföra de här aktiviteterna trots pandemin. Ev ändringar meddelas här och i Facebook-gruppen.

Bigårdsträff med tema Vårutveckling
Lördagen den 17 april kl. 10 – 12
Plats: Jönstorp i Lund
Vi är ute i bigården och håller avstånd till varandra. Ta gärna med något att sitta på och egen fika om ni vill.

Grillkväll på Jönstorp
Tisdagen den 22 juni kl. 18,00
Föreningen bjuder på grillad korv med bröd, dricka och kaffe. Vi är ute i bigården och håller avstånd till varandra. Ta gärna med något att sitta på.

Bigårdsträff med tema Slutskattning, invintring och Varroa bekämpning
Lördagen den 28 augusti kl. 10 – 12
Plats: Jönstorp i Lund
Vi är ute i bigården och håller avstånd till varandra. Ta gärna med något att sitta på och egen fika om ni vill

Honungsbedömning
Onsdagen den 22 september kl. 19

Plats: Linerogården
Formen för honungsprovningen avgörs av de restriktioner som finns vid mötesdagen.
Information om hur det blir kommer att lämnas i god tid före den 22 september

Årsmöte för 2021
Tisdagen den 23 november kl. 19

Plats: Linerogården
Formen för årsmötet avgörs av de restriktioner som finns vid mötesdagen.
Information om formen för hur årsmötet blir kommer att lämnas senast 4 veckor före den 23 november.