Årsprogram 2017

Kurs i Biodling 2017. Kursen fullbokad Kurs i Drottningodling 2017. Se program på hemsidan. 25/4 Temakväll l kl. 19 på Linerogården. Tema: Avläggare. 30/5 Grillkväll j kl. 18 på Jönstorp. Tema: Rapsskörden. 22/8 Temakväll  kl. 19 på Linerogården. Tema: Varroa 5/10 Honungskväll  kl. 19 på Linerogården. Tema: Honungsbedöming 10/10 Återträff för kursdeltagare  kl. 19 på … Fortsätt läsa Årsprogram 2017