Stölder av bikupor

Meddelande från distriktet: Vi har i distriktet blivit varse att det är en stöldvåg igång. Dax att vara uppmärksam och hjälpa varandra. Två biodlare med bigårdar mellan Eslöv - Örtofta blev i helgen av med nästan alla sina bisamhällen: bin, kupor, avläggare, ja allt utom ställningarna. Någon har uppenbarligen kört till med lastbil, lastat och … Fortsätt läsa Stölder av bikupor

Inför årsmöte

Hej medlemmar i Lunds biodlarförening. Vi närmar oss nu med raska steg årsmötet i föreningen. Vi har några kända avsägningar för omval till styrelsen inför årsmötet. Vi i valberedningen letar efter just dig som är medlem, som aktivt vill bidra med ditt engagemang för att utveckla biodlarföreningen i riktning som främjar föreningen, biodlarna och sist … Fortsätt läsa Inför årsmöte

Skånes Biodlardistrikt 7/10

Skånes Biodlardistrikt inbjuder till utbildningsdag lördag 7 oktober 2017 kl 09.30 på Norra Rörums Bygdegård (vägbeskrivning). 09.30 Morgonfika 10.00 Lina med Bina berättar om ekologisk biodling i praktiken 11.00 Anders Hjort informerar om regelverket för certifiering som ekologisk biodlare Efter lunch kommer Martin Nehmann och föreläser om ”Darwin som biodlare”. Det kommer att ingå kaffe, … Fortsätt läsa Skånes Biodlardistrikt 7/10

Årsprogram 2017

Kurs i Biodling 2017. Kursen fullbokad Kurs i Drottningodling 2017. Se program på hemsidan. 25/4 Temakväll l kl. 19 på Linerogården. Tema: Avläggare. 30/5 Grillkväll j kl. 18 på Jönstorp. Tema: Rapsskörden. 22/8 Temakväll  kl. 19 på Linerogården. Tema: Varroa 5/10 Honungskväll  kl. 19 på Linerogården. Tema: Honungsbedöming 10/10 Återträff för kursdeltagare  kl. 19 på … Fortsätt läsa Årsprogram 2017