Kurs drottningodling

Kurs i Drottningodling 2019 – OBS fulltecknad!

Kursledare: Sven-Åke Nilsson

Kursen riktar sig i första hand till föreningens medlemmar som gått biodlingskursen eller har motsvarande erfarenhet av biodling. Målet med kursen är att lära sig odla egna drottningar för eget behov. Även drönarodling för seminering berörs.

Program
Teorikväll, genomgång av odlingstekniken                   

Tisd. 7 maj kl. 19.00 – ca 21.30                                        Linerogården, Tre Högars väg 5, Lund

 • Varför odlar vi drottningar och drönare. Biavel och biodling.
 • Olika metoder.
 • Cellbyggarsamhälle och omlarvning
 • Drottningcellernas omhändertagande
 • Parningssamhällen
 • Drottningtillsättning

 

Start av drottningodlingen

Onsd. 29 maj kl 18.00 – ca 20.00                                      Bigården Ö Torn

 • Förberedelse av cellbyggarsamhälle
 • Val av lämpliga larver
 • Omlarvning
 • Tillsättning
 • Anteckningar och planering

 

Drottningcellernas omhändertagande 

Lörd. 8 juni  kl 11.00 – ca13.00                                        Bigården Ö Torn

 • Parnings-kupor/kassetter
 • Val av kasettbin
 • Fyllning av kassetter
 • Parning i avläggare
 • Tillsättning drottningcell alt. nykläckt drottning
 • Visning av kläckskåp för drottningceller.

 

Kontroll av parningsresultat

Onsd. 26 juni kl 18.00                                                     Bigården Ö Torn

 • Kontroll av drottningarnas äggläggning
 • Bedömning av drottningar
 • Användning av drottningar för drottningbyte i samhällen
 • Transport av drottningar, postförsändelse.

 

Frågor

Gör du på e-mail svenke.ni@telia.com eller

till Sven-Åke Nilsson på tel 0705-702944.

OBS: Tider för de tre sista mötena kan behövas ändras.

Övrigt

Vägvisning till Ö Torn får du på teorikvällen. Kurskompendium kan skickas på e-mail.
Kursavgift: 200 kr betalas under teorikvällen.