Årsmöte 26/11 2014

Onsdagen den 26 november kl 19.00 är alla vällkommen på Lineros Fritidsgård, Tre Högars väg 5, Lund.

Utöver de obligatoriska punkterna på programmet tar vi upp vår hemsida, kurser, bigårdsbesök och övriga aktiviteter under det kommande året. (Förslag till dagordning kommer på mötet).
Skånedistriktets ordf. Johan Wallin presenterar sin biodling efter mötet. Naturligtvis svarar han också på frågor om vad som händer i SBR och i vårt distrikt.

Årsrapporten
Styrelsen ber alla att underlätta rapporteringen av vår biodling till SBR. För dig, som inte har lämnat din årsrapport, tag med rapporten till mötet!