Verksamhetsberättelse 2016

Kurser
Nybörjarkurs i Biodling under vintern/våren med en uppföljningskväll i november, ca 19 deltagare. Kursen genomfördes under 7 kurskvällar på Lineros Fritidsgård, ett möte i Sven Perssons bi-verkstad och två möten i bigård. Efter kursen har de flesta fått hjälp med att skaffa bin och hjälp med att komma igång som biodlare.

Kurs i Drottningodling med en teorikväll den 3 maj följt av 3 dagar under maj – juni med praktisk odling av en serie drottningar. Kusen hade ca 7 deltagare.

Möten
Temakväll om bikupor den 28/4
Bigårdsträff den 18 juni hos Mathis Kögel
Grillkväll på Jönstorp den 27/6
Honungsbedömningskväll på Linerogården den 4/10
Återträff för kursmedlemmar på Linerogårdenden 10/11

Honungsbedömning
Honungsbedömningskommittén har bestått av: Jan Lundquist (ordf.), Sven Persson, Sven-Åke Nilsson,  Rolf Jönsson, Hans Olsson och Bodil Strömbeck. Honungskväll med bedömning och diskussioner kring årets honung, ca 20 burkar, bedömdes dels på honungskvällen den 4 oktober dels vid möte den 9/10.

Avelsverksamhet
Lunds Biavelsklubb – nu är en förening oberoende av Lunds Biodlare – har under året genom Sven-Åke Nilsson lämnat ut larver för omlarvning till 12 medlemmar.

Hela dokument kan laddas ner här.