Nyhetsbrev från Biodlarna

Här kan du läsa en summering av 2019 från Biodlarnas förbundsstyrelse. Du kan också ladda ner brevet som en pdf här. Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen december 2019

Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen, december 2019
Nedan följer några områden där vi vill förmedla vad vi just nu arbetar med och också vad som berördes vid förbundsstyrelsens senaste styrelsemöte 7 december i Skänninge.

Summering och framåtblickande
Året är till ända och samtidigt gör vi spaning över framtiden.

Antalet medlemmar
Vi ökar vårt medlemsantal för 11:e året i rad och 2019 ökade vi med hela 1 578 nya medlemmar, jämfört med året innan. När vi stängde medlemssystemet sista september var vi 15 281 medlemmar. Andelen kvinnor i vårt förbund uppgår nu till 37 %, vilket är en sakta men säker ökning. En relativt ny tendens som vi har sett på senare år är att familjemedlemmar ökar och vi drar den slutsatsen att man inom familjen, tar ett ”familjebeslut” om att börja med biodling.

Beslutad Budget för 2020
Förbundsstyrelsen har vid det senaste styrelsemötet antagit en balanserad budget för verksamhetsåret 2020 som innehåller ett bra underlag för en fortsatt hög aktivitetsnivå, inom flera områden.

Ekonomin inom förbundet är fortsatt stabil och de ekonomiska förutsättningarna ger oss fortsatta möjligheter att arbeta framåtriktat, samt fortsatta möjligheter till utveckling.

Ett budgetmässigt förtydligande kan vara på sin plats. Trots att medlemsantalet under en lång rad av år ökat, så budgetar vi aldrig för detta och självklart kommer ökningen inte att fortsätta i all oändlighet. Det är återigen viktigt att framhålla, att här ligger en stor gemensam utmaning i att få fler att fortsätta med sin biodling och också då känna, att ett medlemskap är en självklarhet i det fortsatta biodlandet.


Utbildningsfrågor
Står som ni alltid vet i vårt blickfång. Tjänsten för vår utbildningsansvarige kommer att utökas till 75 %, vilket indikerar styrelsens ambitioner och inriktning på att utbildningsområdet är ett av förbundets mest högprioriterade områden. Det är mycket som ligger i den sk pipelinen för nästa år. Följande är ett axplock av det som ligger på utbildningsbordet:

• Nya honungsbedömningsreglementet

• Rationell biodling, ny Webbsändning och också tillägg av delar samt fortsatt utveckling av näringsbiodlingen

• Cirkelledarutbildningar

• Drottningodling

• Bihälsa, här hoppas vi kunna arbeta fram ett nytt material under 2020, som förhoppningsvis skall vara klart under 2021.

Förändring av honungsbedömningen
Som alla känner till har förbundet under en tid arbetat med att ta fram ett omarbetat honungsbedömningsreglemente och förbundsstyrelsen har nu tagit ett beslut om att det framarbetade förslaget skall genomföras under 2020. Läs vidare om förslaget i det kommande numret av Bitidningen, som utkommer i slutet av december.

Vår utbildningsmodell för det kommande genomförandet är att arbeta efter vår organisationsstruktur, där distrikten går in i ett tydligt utbildningsuppdrag. Den 18 januari samlar vi utbildnings- och kvalitetssamordnarna, inom respektive distrikt, för en Webb-sänd utbildningsgenomgång i en direktsändning från Skänninge! Sändningen återkommer sedan under mars, där samma personer erbjuds en förnyad genomgång och då har hänsyn tagits till synpunkter och framförda frågeställningar. Därefter genomför och lägger distrikten upp sin vidareförmedling, med sikte på föreningarnas bedömningskommittéer. Honungsbedömningar avseende säsongen 2020 skall sedan genomföras, enligt det nya reglementet.

Vi står med andra ord inför en stor utbildningsmobilisering i vårt förbund, en mobilisering som vi är övertygade kommer att utfalla på ett bra sätt.

Försäkringsfrågor
Kansliet har under året arbetat vidare med olika delar inom försäkringsområdet, där framtagandet av en ny yngelröteförsäkring varit i fokus. Svårigheten med försäkringsupplägg är att biodling, ur ett försäkringsperspektiv, är en väldigt ”nischat” område, vilket gör det delvis till en udda företeelse hos många försäkringsbolag.

Förhoppningsvis kommer vi inom kort att kunna presentera både befintliga bolag, som redan idag har lösningar i form av kompletterande biodlarförsäkringar och också möjlighet att teckna en försäkring mot amerikansk yngelröta. Från förbundets sida är det viktigaste att det finns flera bolag att jämföra med, där våra medlemmar har möjlighet att välja olika lösningar.

Biodlingskonferenser
Vi fortsätter med att komma ut till distrikten och där möta våra medlemmar.

Under våren 2020 kommer följande distrikt att besökas, där det nu återstår några detaljer för att vi skall kunna flagga upp platser, datum och program:

• Blekinge, 21 mars

• Jönköping, 22 mars

• Kalmar Norra, våren

• Gotland, våren

Under förutsättning att vi är välkomna och att det passar följande distrikt, har vi följande planering för hösten 2020:

• Halland, 3 oktober

• Skåne, 4 oktober

• Sörmland, 24 oktober

• Östergötland, 25 oktober

Träff med våra distriktsordförande hösten 2020
Förhoppningsvis har våra distriktsordförande redan noterat och planerat in distriktsordförandekonferensen 17 – 18 oktober 2020 i Skänninge, där vi ser fram mot en bred uppslutning från samtliga distrikt. Vi är övertygade om att fysiska möten är nödvändiga, för att vi skall kunna mejsla fram vår färdriktning in i framtiden. Har ni på distrikten redan nu idéer om ämnen eller frågor som ni vill att vi skall föra en dialog om, är det givetvis bra om ni så tidigt som möjligt flaggar upp dessa. Skicka dessa till undertecknad jonas.eriksson@biodlarna.se eller till vår förbundsordförande monica.selling@biodlarna.se.

Distriktens samordnare inom olika ämnesområden
Vi har samordnare inom våra ”huvudområden”:

• Utbildning

• Bihälsa

• Avel

• Kvalitet

• Näring

I den centrala budgeten finns det avsatta medel för att möta våra respektive samordnare inom distrikten. Detta kommer att göras genom både Webb-sändningar och fysiska möten.

Grafiska Profilen
Ett arbete pågår just nu med att se över vår Grafiska profil. Den nuvarande har några år på nacken och denna typ av handlingar/policys måste efter ett antal år omarbetas och uppdateras. Grundtanken är att medlemmar, föreningar, distrikt och central nivå skall kunna nyttja och följa de delar som ingår i den Grafiska profilen och att det samtidigt klart framgår hur detta nyttjande skall gå till. Förbundsstyrelsen har blivit presenterade ett första förslag och vi arbetar nu vidare med att slutföra uppdraget.

Nästa nyhetsbrev
Planeras att skickas ut efter förbundsstyrelsens möte i slutet av mars 2020.

Bästa decemberhälsningar från förbundsstyrelsen!

Skänninge 2019-12-19

Förbundsstyrelsen genom Jonas Eriksson, förbundschef.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s