Honungsbedömning 22 september

Onsdagen den 22 september kl. 19 på Linerogården. Ni som vill ha er honung bedömd i år kan lämna in era burkar på Linerogården denna dag. Burkarna skall vara omärkta och fyllda som om den skulle säljas till kund. Ta gärna med er ifyllt protokoll för bedömning som har publicerats i Bitidningen. För er som … Fortsätt läsa Honungsbedömning 22 september

Kommande aktiviteter

Biodling och Kaffe med dopp Jan Isaksson berättar om sin långa erfarenhet av att arbeta med bin över en kopp kaffe med dopp torsdagen den 14 oktober kl. 19,00 på Linerogården, Tre Högars väg 5, Lund Obligatorisk förhandsanmälan till lundsbiodlare@gmail.com Vi följer FHMs rekommendationer som gäller vid mötesdatumet. Kan inte mötet genomföras meddelas de som … Fortsätt läsa Kommande aktiviteter

Ordförande har ordet

Året som gått har inte varit likt något annat i mitt drygt sextioåriga liv. Corona-pandemin med tillhörande Covid-19 har vänt upp och ner på tillvaron för de flesta av oss. Årets ”fysiska” årsmöte som vi höll i föreningen den 17 november kommer nog att gå till historien som det snabbaste någonsin. Pandemin gjorde att vi … Fortsätt läsa Ordförande har ordet

Information om årsmötet 2020

På grund av de restriktioner som vi har i samhället idag med den pågående pandemin har styrelsen i Lunds Biodlare beslutat att årsmötet behöver ha en annorlunda utformning än normalt.Styrelsen anser dock att det är viktigt att årsmötet hålls så att alla medlemmar har insyn i styrelsens arbete och att demokratin i klubben vidmakthålls trots … Fortsätt läsa Information om årsmötet 2020

Honungsbedömning – film

Här kan du titta på ett utdrag från årets honungsbedömning. Kommittén sammanträder på söndag 27 september, och efter det får alla som lämnat in honung sina omdömen. Anledningen till att vi provar det här formatet är såklart den pågående pandemin, vi måste prova nya vägar för våra aktiviteter. Kommentera gärna vad du tycker om vårt … Fortsätt läsa Honungsbedömning – film

Viktigt ang amerikansk yngelröta!

Jordbruksverket uppdaterade den 5 juni informationen om smittförklarade och övervakningsområden för amerikansk yngelröta, och delar av Lunds biodlares geografiska område omfattas sedan tidigare. Det är viktigt att varje biodlare håller sig informerad om vad som gäller vid flytt av bin, försäljning av samhällen, svärmfångst etc. Du kan läsa mer här: Om regler för biodling - … Fortsätt läsa Viktigt ang amerikansk yngelröta!

Behöver du hjälp med din biodling?

Om någon medlem behöver hjälp att hantera sina bin eller sin slungning pga att man drabbats av covid-19 så får man gärna kontakta någon av oss i styrelsen så försöker vi i föreningen hjälpa varandra med detta! Maila till lundsbiodlare@gmail.com eller ring ordförande Pelle 070 689 1334.

Ordförande har ordet

I år måste vi vänja oss vid andra sätt att umgås på än vad vi normalt brukar. Coronaviruset har vänt upp och ner på allas vår tillvaro. Många biodlare bland annat i vår klubb tillhör den kategorin som Folkhälsomyndigheten benämner ”riskgrupp” och detta måste vi ta hänsyn till i vår verksamhet i vår förening. Även … Fortsätt läsa Ordförande har ordet